Activitats de la Fundació

Activitats de la Fundació

Les activitats que realitza la FCVRE giren al voltant de 4 eixos estratègics d'actuació:

 

Representació i defensa d'interessos

La Fundació té com a missió defendre els interessos de la Comunitat Valenciana en el sentit més ampli. La distribució dels recursos financers en la UE fins al 2020 afectarà els interessos generals i sectorials de la nostra Comunitat pel que el nostre objectiu és posicionar-nos i transmetre les nostres opinions a les institucions per totes les vies possibles. 

Es planteja la coordinació tant en el seguiment de polítiques europees d'interés per a la CV com en l'estratègia per a influir en el procés de presa de decisions de la UE per a reflectir els interessos i prioritats dels nostres beneficiaris. Així mateix treballarem per a situar a la Comunitat Valenciana en l'àmbit europeu com una regió de referència, activa i innovadora. 

Projectes europeus estratègics

Seguint les directrius estratègiques, ens centrarem en la busca de nous projectes valorant el seu tema i importància per al desenvolupament de la Comunitat. La prospecció de nous projectes es desenvoluparà tenint per marc l'estratègia de col·laboració amb les entitats valencianes.

Convenis de col·laboració

Dins de la política d'actuació, la fundació té la possibilitat de firmar acords o convenis de col·laboració amb entitats de la Comunitat per a donar resposta a l'actual conjuntura soci econòmica i a les perspectives del període financer 2014-2020.  

Formació i informació sobre UE

Entre els nostres objectius està consolidar la plataforma de formació de professionals de la CV en temes europeus, reforçant la interacció entre la Fundació i els beneficiaris locals, a través de campanyes d'informació i formació de continguts i oportunitats que brinda la UE.
 

Cooperación Territorial Europea

Un altre dels eixos estratègics on la Fundació desenvoluparà part de les seues activitats és la Cooperació Territorial Europea, on és clau la identificació de territoris europeus d'interés estratègic per a la CV.

Per a això, es treballarà conjuntament amb les conselleries, conveniats i possibles conveniats de la Fundació, en les potencials línies de cooperació estratègica amb institucions, organitzacions i empreses d'altres regions europees, tenint en compte les polítiques de la Generalitat Valenciana, així com les noves prioritats de la UE i el seu nou marc financer plurianual 2014-2020.

Estes activitats, emmarcades en un pla de treball, comporta l'establiment de contactes i col·laboració en propostes de cooperació, a nivell regional i local, en col·laboració amb les entitats valencianes anteriorment mencionades.