La Unió Europea

La Unió Europea

La Unió Europea (UE) és una família de països europeus democràtics, que s'han compromés a treballar junts a fi de la pau i la prosperitat. No es tracta d'un Estat destinat a substituir als actuals Estats, però és més que qualsevol altra organització internacional. En realitat, la UE és única. Els seus Estats membres han creat institucions comunes en què deleguen part de la seua sobirania, a fi que es puguen prendre democràticament decisions sobre assumptes específics d'interés comú, a escala europea. Esta unió de sobiranies també es denomina "integració europea".

Les arrels històriques de la Unió Europea es remunten a la Segona Guerra Mundial. La idea de la integració europea es va concebre per a evitar que tornaren a produir-se matances i destruccions. La seua creació va ser proposta per primera vegada pel ministre d'Assumptes Exteriors francés, Robert Schuman, en un discurs el 9 de maig de 1950. Esta data, el "aniversari" de l'actual UE, se celebra anualment com el dia d'Europa.

La UE compta amb cinc institucions, cada una d'elles amb una funció específica:

 • Parlament Europeu (elegit per els ciutadans dels Estats membres);
 • Consell de la Unió Europea (representa als Governs dels Estats membres);
 • Comissió Europea (motor i òrgan executiu);
 • Tribunal de Justícia (garantitza el cumpliment de la llei);
 • Tribunal de Comptes (efectúa el control de la legalitat i la regularitat de la gestió del presupost de la UE).

Estes institucions estàn acompanyades d'us altres cinc organismes importants:

 • Comité Econòmic i Social Europeu (expresa l'opinió de la societat civil organitzada respecte de qüestions econòmiques i socials).
 • Comité de les Regions (expresa les opinions de les autoritats regionals i locals).
 • Banc Central Europeu (responsable de la política monetaria i de la gestió de l'euro).
 • Defensor del Poble europeu (s'ocupa de les denuncies dels ciutadans sobre la mala gestió de qualsevol institució u organisme de la UE).
 • Banc Europeu de'Inversions (contribuix a aconseguir els objetivus de la UE financiant projectes d'inversió).
 • El sistema se completa amb altres agencies i organismes diversos.

En els primers anys de la seua existència, gran part de la cooperació entre els països de la UE es referia al comerç i l'economia, però en l'actualitat la UE també tracta molts altres temes amb repercussió directa en la nostra vida quotidiana, com ara els drets dels ciutadans; la garantia de la llibertat, la seguretat i la justícia; la creació de llocs de treball; el desenvolupament regional; la protecció del medi ambient; la creació de la globalització en benefici de tots.

La Unió Europea ha aconseguit mig segle d'estabilitat, pau i prosperitat. Ha contribuït a elevar el nivell de vida, ha construït un mercat únic a escala europea, ha llançat la moneda única europea, l'euro, i ha consolidat la veu d'Europa en el món .

Unitat en la diversitat : Europa és un continent amb moltes tradicions i llengües diferents, però també amb valors compartits. La UE defén estos valors. La UE fomenta la cooperació entre els pobles d'Europa, promovent la unitat i conservant al mateix temps la diversitat, i garantint que les decisions es prenguen tenint en compte al màxim als ciutadans. En el món del segle XXI, cada vegada més interdependent, serà encara més necessari que els ciutadans europeus cooperen amb persones d'altres països amb un esperit de curiositat, tolerància i solidaritat.

Més informació sobre la UE en breu : ¿Què fa la UE? | ¿Com s'organitza la UE?

 

Links a les institucions europees

 

Consultes públiques i participació ciudadana de la UE

 • Aquí trobarà un «punt d'acces unic» de la Comissió Europea a una gran varietat de consultes, forums de debat i altres ferramentes que permeten participar activament al proces europeu de presa de decisions. Esta web consta de tres seccions:
 • Consultes: dòna la teua opinió i influix sobre les polítiques de la UE.
 • Debats: analitza els grans temes d'actualitat i conversa en línea amb els liders de la UE.
 • Altres ferramentes: descobrix altres formes de fer que se senta la teua veu a  Europa.