Notícies

Ves enrere 'La Comunitat recibirá hasta 2020 un 15% más de fondos FEADER para desarrollo rural

'La Comunitat recibirá hasta 2020 un 15% más de fondos FEADER para desarrollo rural

El vicepresident del Consell i conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, José Císcar, ha afirmat que la Comunitat Valenciana rebrà almenys un 15% més de fons de FEADER per al desenrotllament rural durant el període 2014-2020, i ha assenyalat que la Generalitat "buscarà fórmules compensatòries a través del PDR (Pla de Desenrotllament Rural) per a garantir que, en conjunt, el sector agrari mantinga les mateixes ajudes que en el període anterior".

José Císcar, que ha participat junt amb la resta de consellers autonòmics d'Agricultura en la Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenrotllament Rural, que ha tingut lloc ahir i hui en la seu del ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, ha destacat que la Comunitat Valenciana ha obtingut acords favorables als interessos dels seus agricultors en els temes que s'han abordat, continuació del treball que s'ha realitzat des de la Conselleria de Presidència i Agricultura amb anterioritat, entre els quals cal destacar l'exclusió als cultius llenyosos de justificar pràctiques addicionals per la seua contribució com a engolidors de CO2, per a poder cobrar les ajudes del pagament verd o greening.

Així, el vicepresident ha indicat que quant a les ajudes per pagaments directes dels Fons Europeus Agrícoles de Garantia (FEAGA), es preveu un període transitori de tres anys, de manera que entre 2015 i 2017 el límit de pagaments anirà pujant gradualment des de 100 euros fins a 300 euros.

A més, durant el període transitori es van a promocionar fórmules associatives que permeten agrupar els drets que no arriben al mínim, i també es va a permetre la venda d'estos, sense terra, i sense la penalització del 30% a la Reserva Nacional, per a perceptors menors de 1.250 euros.

Amb estes dos mesures s'evitarà que un gran nombre d'agricultors valencians que perceben menys de 300 euros queden fora de les ajudes. Per al còmput dels 300 euros es tindran en compte tant les quantitats a percebre per pagaments directes com per pagaments acoblats.

En este mateix apartat, la Conferència Sectorial ha aprovat una disposició de 7,9 milions d'euros d'ajudes per a la reestructuració i reconversió vitícola, la qual cosa cobrix el 100% dels fons sol·licitats. Quant a nous drets de plantació de vinya de la Reserva Nacional, s'assignen a la Comunitat Valenciana 770 noves hectàrees que se sumen a les 750 ja oferides des de la Reserva Regional, per la qual cosa els agricultors valencians disposaran en 2014 de 1.520 nous drets de plantació de vinyes.

Amb referència als pagaments acoblats, el vicepresident ha anunciat que tant el sector dels fruits de corfa i garrofa com el de l'arròs disposaran d'una ajuda addicional.

Les quanties s'han fixat en 34 euros per hectàrea per a fruits de corfa i garrofa i 100 euros per hectàrea per a l'arròs. D'esta manera, es percebran 4,2 milions més d'euros per als primers i 1,5 milions d'euros més per al segon, cada any.

Així mateix, José Císcar ha remarcat que el Consell ha defés que les ajudes comunitàries vagen destinades preferentment als agricultors que es dediquen prioritàriament a activitats agràries, però que això fora totalment compatible amb la realitat de la Comunitat Valenciana, caracteritzada per la coexistència d'agricultura a temps parcial i de productors jubilats. Respecte d'això ha assenyalat que s'ha arribat a un acord pel qual no serà obligatori acreditar la condició d'agricultor actiu si s'és perceptor d'ajudes inferiors a 1.250 euros, la qual cosa afecta el 80% dels perceptors d'ajudes actuals.

Vore notícia