Notícies

Ves enrere Bonig explica en Europa les excel·lències ambientals de la nova legislació urbanística valenciana

Bonig explica en Europa les excel·lències ambientals de la nova legislació urbanística valenciana

La consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Isabel Bonig, ha explicat a Europa les excel·lències ambientals de la nova legislació urbanística valenciana, una reforma legal que, segons ha assegurat, "introduïx, per primera vegada en la Unió Europea, el concepte d'Infraestructura Verda com una xarxa interconnectada d'espais que comprén totes les escales del territori i que constituïx la base per a la planificació de tots els nous desenvolupaments urbans".

Bonig ha realitzat estes declaracions durant el seu discurs en la conferència Estratègia Europa 2020 "Una Europa eficient en l'ús dels recursos: la contribució de les regions i les ciutats", que s'ha celebrat en el marc del Comité de les regions, en Vilnius, Lituània, país que ostenta este semestre la presidència de la Unió Europea. A esta trobada, que se celebra hui i demà, han assistit representants de les institucions europees, dels estats membres i de diferents regions.

En la seua intervenció, la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient ha explicat que la Infraestructura Verda, "que es reflectix als llarg de tot el nou text normatiu, definix el sistema territorial de la Comunitat Valenciana, que està format pels espais de major valor des del punt de vista ambiental, cultural i paisatgístic, així com de les seues connexions territorial i funcionals que permeten la conservació dels processos ecològics en el territori".

D'esta manera -ha continuat-, en la Comunitat Valenciana, tal com ho expressa la futura llei, tots els municipis han d'incloure la Infraestructura Verda en els seus plans urbanístics, tant els de caràcter estructural com els detallats, i sempre dins la supervisió del departament del Consell, competent en l'avaluació ambiental i territorial dels plans, programes i projectes que tenen un impacte sobre el territori".

Millor planificació per a una major eficiència energètica

Un dels grans objectiu d'introduir la Infraestructura Verda en la legislació urbanística és, segons hi ha assenyalat Bonig en la seua intervenció, pel convenciment que "una bona planificació incidix en la millora de l'eficiència energètica i en la lluita contra el canvi climàtic".

En primer lloc "perquè afavorix els models urbans menys consumidors de recursos, ja que propícia un teixit urbà compacte basat en la nostra tradicional ciutat mediterrània, que fomenta la concentració de la població i permet rendibilitzar des del punt de vista econòmic, però també social, els distints sistemes de transport públic més eficients quant al consum energètic" .

Igualment, la Infraestructura Verda a escala urbana afavorix la construcció d'edificis verds que donen continuïtat a la pròpia xarxa d'espais oberts urbans i aconseguixen el seu propi abastiment energètic. "Esta promoció de l'eficiència energètica en els edificis està especialment prevista en el nou marc legal, on la rehabilitació dels teixits urbans existents té com un dels seus objectius principals la millora d'esta eficiència", ha afirmat Bonig, qui ha afegit que l'objectiu del Consell és millorar en un 30% l'eficiència energètica global del teixit urbà en el conjunt de la Comunitat Valenciana.

En tercer lloc, la Infraestructura Verda és un instrument fonamental per a temperar les condicions climàtiques de les ciutats, especialment en els períodes més calorosos de l'any. Per això, segons ha explicat la consellera, "és una actuació prioritària la connexió entre els espais verds urbans i rurals de manera que es generen corredors climàtics en la direcció de les brises dominants per a temperar les onades de calor".

"A més, per a reforçar este efecte -ha afegit- la llei valenciana establix una millora important dels estàndards de zones verdes fins a aconseguir l'objectiu de 12m2 d'àrea verda urbana per habitant, superant la ràtio internacional de 10 m2 per habitant recomanada per l'OMS".

Finalment, la Infraestructura Verda afavorix l'adaptació del territori al canvi climàtic, per al que resulta necessària una adequada conservació i gestió del sòl i de les seues masses forestals.

En este sentit, la consellera Bonig ha indicat que en la Comunitat Valenciana la superfície dels espais protegits per la legislació ambiental aconseguix el 44% del total, quasi el 50% si es compten altres proteccions de caràcter local. "És, sens dubte, un dels percentatges més alts de la Unió Europea i demostra l'elevada qualitat del nostre territori que, segons les estimacions, són capaços d'absorbir fins a 3,5 milions de tones de CO2 a l'any, la qual cosa suposa el 12% del total de les emissions de la regió", ha conclòs.