Notícies

Ves enrere BREXIT: Ximo Puig garanteix que la Generalitat prestarà assessorament a les empreses afectades pel Brexit i posa en marxa una plataforma en línia d'informació

BREXIT: Ximo Puig garanteix que la Generalitat prestarà assessorament a les empreses afectades pel Brexit i posa en marxa una plataforma en línia d'informació

  • El Consell ha dissenyat un pla de contingència que preveu accions per a fer front al nou escenari, d'acord amb el programa plantejat pel Govern 
  • El titular de la Generalitat presideix la Comissió Interdepartamental d'Acció Exterior en què s'aborden les mesures de suport a les empreses valencianes per a minimitzar l'impacte del Brexit 
  • Assegura que la Generalitat exigirà al Regne Unit reciprocitat i reduir les barreres tant com siga possible 

Alacant. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha insistit en el fet que el Consell realitzarà una tasca d'acompanyament i suport a les empreses valencianes que puguen veure's afectades pel Brexit, mitjançant les comissions creades per a assistir sectors com el turístic, l'agroalimentari i l'industrial, ja que, tal com ha explicat, el mercat britànic és "molt important" per a la Comunitat. 

Així s'ha pronunciat Puig després d'assistir a Alacant a la reunió de la Comissió Interdepartamental d'Acció Exterior i Relacions amb la Unió Europea, en la qual han participat tots els departaments de la Generalitat i s'ha exposat tota la informació disponible davant de la decisió del Regne Unit d'abandonar la Unió Europea. 

El cap del Consell ha mantingut que s'han desenvolupat instruments de suport a les empreses en un moment en què algunes companyies valencianes "desisteixen de romandre en aquell mercat" a causa de la incertesa, i també s'ha referit als efectes sobre les exportacions, que han passat "de créixer en un 26 %, en el primer semestre abans del Brexit, a una pèrdua del 8,3 %". 

El president ha assegurat, a més, que la posició "variable" del Regne Unit enfront del Brexit provoca que, des del Consell, es desenvolupen "respostes per a tots els escenaris", fins i tot el d'un Brexit sense acord, i que per aquest motiu s'ha plantejat en la reunió "un pla de contingència amb una detallada acció" i d'acord amb el programa plantejat pel Govern d'Espanya. 

Plataforma informativa 

Puig ha anunciat que una de les mesures que s'emmarquen dins d'aquest pla de contingència és la creació d'una plataforma digital que inclourà, des d'aquest dimarts, informació actualitzada sobre el Brexit, tant per a particulars com per a empreses, i que estarà ubicada en la pàgina web de l'oficina d'informació europea de la Generalitat, coneguda com Europe Direct Comunitat Valenciana. 

El cap del Consell ha destacat, en aquest sentit, que es posa en marxa "un nou instrument per a fer front a la desinformació, a les notícies falsejades i, en definitiva, a aquesta incertesa que encara no està salvada" perquè tots els possibles afectats pel procés, tant directament com indirecta, tinguen "tanta capacitat de comprensió com siga possible". 

Reducció de barreres 

El president ha expressat que el Govern Valencià treballa per a minimitzar els efectes del Brexit tant per als prop de 80.000 britànics residents a la Comunitat, com per als més de 10.000 valencians establits al Regne Unit, per la qual cosa ha asseverat que la Generalitat exigirà "reciprocitat i reduir les barreres tant com siga possible". 

Puig, per això, ha sol·licitat "que no es posen més problemes de caràcter fitosanitari" en l'àmbit de les fruites i verdures, perquè es mantinga la capacitat de penetració d'aquest sector en el mercat britànic, i ha afirmat que dins del Pla de contingència s'ha constituït una comissió específica del sector per a reduir impactes. 

El president ha destacat que es treballa, així mateix, perquè cap britànic "perda la seua condició de ciutadania respecte al dret bàsic de la salut", ja que al voltant de 72.000 utilitzen la targeta sanitària habitualment i que 100.000 britànics més, entre els 3 milions de turistes anglesos que visiten la Comunitat Valenciana, "utilitzen la sanitat valenciana cada any". 

El cap del Consell ha recordat, a més, que la Comissió Interdepartamental d'Acció Exterior i Relacions amb la Unió Europea s'ha reunit en diverses ocasions durant aquesta legislatura perquè, per al Govern Valencià, "la inserció en les polítiques de la Unió és una qüestió fonamental", i ha subratllat que la situació del Brexit "no ha millorat" després que el Parlament britànic decidira no aprovar el preacord.

Espacio web sobre el Brexit: https://brexit.gva.es/es

fuente: gva.es