Notícies

Ves enrere <strong id="aui_3_2_0_1118">'El Consell aposta pel reciclatge com a generador d'ocupació verda'

<strong id="aui_3_2_0_1118">'El Consell aposta pel reciclatge com a generador d'ocupació verda'

"El sector mediambiental representa una oportunitat de futur i, dins d'este sector, el del reciclatge és el gran generador de l'anomenada ocupació verda. En concret, representa la quarta part de l'ocupació vinculada al medi ambient, la qual cosa suposa que agrupa ja més de 140.000 llocs de treball a tota Espanya, dels quals un 10% corresponen a la Comunitat Valenciana", ha assegurat Isabel Bonig.

Bonig ha realitzat estes declaracions en el transcurs de la inauguració de les Fires de Medi Ambient i Energies que engloben els certàmens d'Ecofira, Egética-Expoenergética, NovaBuld, Green Up i Efiaqua.

"Per això, des de la Conselleria i a través del Pla Integral de Residus s'aposta per reutilitzar, reciclar i recuperar tot el que es puga, és a dir, el nou Pla arreplega les opcions prioritàries de gestió d'acord amb la jerarquia europea, la prevenció, el reciclatge, la valorització i, sempre en última instància, l'eliminació", ha destacat la consellera Bonig.

"Així -ha continuat Bonig- una de les característiques principals del document és l'aposta per la prevenció de la generació de residus per mitjà de la participació activa de tots els agents implicats en la producció i gestió dels mateixos, des dels ciutadans que generen residus en la seua activitat quotidiana a les empreses que els produïxen i els gestionen passant per les distintes administracions competents en la gestió amb l'objectiu de minimitzar, en la mesura que siga possible, la quantitat de residus que arriben a la planta de valorització de cada Pla Zonal".

Quan les estratègies de prevenció no són suficients, el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana preveu actuacions en matèria d'infraestructures bàsiques que busquen aprofitar els recursos continguts en els residus, ja siga per mitjà de la reutilització, el reciclatge de materials i qualsevol altre tipus de valorització, inclosa la valorització energètica.

Així, gràcies a l'aposta de la Generalitat i la creixent sensibilització de la societat valenciana, ja reciclem més del 70% dels envasos domèstics que consumim, amb la qual cosa s'aconseguix un important estalvi d'emissions de CO2, consum d'aigua i energia.

"Els valencians -ha explicat la consellera- estem molt implicats: en 2012 es van arreplegar més de 149.323 tones de residus per mitjà de la recollida selectiva en origen. Des de l'any 1997, la Generalitat ha fomentat campanyes de sensibilització i educació ambiental perquè els ciutadans utilitzaren els 51.700 contenidors selectius que es troben repartits per la Comunitat per a recuperar estos residus".

12a edició d'Ecofira

La consellera ha inaugurat les Fires de Medi Ambient i Energia, entre les quals es troba Ecofira "Fira Internacional de les Solucions Mediambientals" que enguany arriba a la seua 12a edició i reunix tots els àmbits d'interés en la gestió mediambiental.

Este certamen acollirà, al llarg d'estos tres dies, la celebració de diferents jornades i conferències en què experts de diferents àmbits abordaran temes com el nou Pla de Residus de la Comunitat Valenciana elaborat pel Consell, l'obtenció d'energia a partir de residus o el seguiment de les emissions del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, període 2013-2020.

Vore notícia