Notícies

Ves enrere <h1> El PE recolza que les dones ocupen almenys el 40 % dels càrrecs directius</h1>

<h1> El PE recolza que les dones ocupen almenys el 40 % dels càrrecs directius</h1>

Les dones han de representar almenys el 40 per cent dels llocs directius en les empreses cotitzades en borsa dins de la UE per a 2020, segons una proposta de llei protegida este dimecres pel Ple de l'Eurocambra. Els eurodiputats insistixen en el fet que les empreses han d'aconseguir este objectiu per mitjà de processos de selecció transparents i proposen excloure de les licitacions públiques a les empreses que no complisquen la normativa.


En 2013, només el 17,6 per cent dels càrrecs directius no executius de les majors empreses de la UE eren dones. Esta proposta legislativa establix una sèrie de mesures l'objectiu de les quals és garantir una representació més equilibrada d'hòmens i dones entre els càrrecs directius no executius de les empreses cotitzades en borsa. Els eurodiputats han recolzat la proposta per 459 vots a favor, 148 en contra i 81abstencions.


La ponent d'este assumpte en la Comissió de Drets de la Dona, Rodi Kratsa-Tsagaroupoulou (PPE, Grècia), ha declarat que "hem adoptat una resolució consistent i enviat un missatge fort al Consell, però també a les societats europees". "És essencial que les empreses que cotitzen en borsa incloguen dones qualificades en els seus processos de presa de decisions, a fi de fomentar la competitivitat i respectar els principis i valors de la igualtat en la UE", ha afegit.


Per la seua banda, la ponent de la Comissió d'Assumptes Jurídics, la socialista austríaca Evelyn Regner, ha assegurat que "amb el vot de hui hem aclarit i millorat les condicions per a garantir un procés de selecció obert i transparent. El Parlament ha fet els seus deures i ara és el torn del Consell, que ha d'avançar en esta legislació perquè puguem concloure-la abans de les pròximes eleccions europees. Açò demostrarà als ciutadans que mantenim la nostra lluita contra la discriminació i el nostre compromís per la igualtat d'oportunitats en el mercat laboral".


Processos de selecció transparents


Els estats membres han d'assegurar-se que les empreses que cotitzen en borsa prenguen mesures efectives i vinculants per a garantir un accés igualitari de dones i hòmens als llocs directius no executius, de manera que les dones ocupen almenys el 40 per cent dels dits càrrecs en 2020. Les empreses públiques tindran de termini fins a 2018 per a complir este objectiu.


Els estats membres han d'assegurar-se de que les empreses seleccionen els candidats amb una representació de gènere equilibrada i d'acord amb una anàlisi comparativa de les qualificacions, "per mitjà de l'aplicació d'uns criteris preestablits, clars, formulats de forma neutra, no discriminatoris i sense ambigüitats".


Segons el text aprovat, les empreses haurien de donar prioritat al candidat del gènere menys representat si té les mateixes qualificacions que un candidat de l'altre gènere en termes d'adequació, competència i rendiment professional.


Àmbit d'aplicació


Esta legislació no s'aplicaria a les microempreses ni a les pimes (és a dir, empreses amb menys de 250 treballadors). No obstant això, els diputats exigixen als estats membres que introduïsquen polítiques de suport i incentius a les pimes "perquè milloren considerablement l'equilibri de gènere a tots els nivells de gestió".


Sancions


Les empreses que no complisquen els objectius establits estarien obligades a presentar una declaració en què figuren els motius pels quals no es van aconseguir dits objectius i una descripció detallada de les mesures que l'empresa ha pres o pensa prendre en el futur per a complir les normes.


Els diputats proposen que els països imposen sancions a les empreses per no seguir processos de selecció clars i transparents, més que per no garantir l'objectiu del 40 per cent. Estes sancions serien "efectives, proporcionals i dissuasòries" i inclourien, a proposta de l'Eurocambra, l'exclusió de les licitacions públiques i l'exclusió parcial del finançament dels fons estructurals de la UE.


Pròxims passos


Les esmenes aprovades pel Ple representen la posició formal en primera lectura del Parlament Europeu. El text adoptat serà ara remés al Consell, que haurà de posicionar-se respecte d'això.

 

Vore notícia