Notícies

Ves enrere <h1> El PE destina 325.000 milions a les regions amb la nova política de cohesió</h1>

<h1> El PE destina 325.000 milions a les regions amb la nova política de cohesió</h1>

El Parlament Europeu ha aprovat este dimecres les principals normes i criteris d'assignació per a la posada en marxa de la nova política de cohesió 2014-2020. Els eurodiputats han aconseguit garantir 325.000 milions d'euros en fons per a les regions europees, en un acord a què s'ha arribat amb el Consell després de més d'un any de negociacions. A més, han reduït la burocràcia i flexibilitzat els criteris per a subordinar els fons a les polítiques macroeconòmiques dels països.


En concret i, prenent com a referència els preus de 2011, Espanya rebrà 25.116 milions d'euros en polítiques de cohesió.

Segons dades de la Comissió Europea (veure l'enllaç més avall), 1.858 milions estaran destinats a les regions menys desenrotllades ¿amb un PIB per capita inferior al 75 per cent de la mitjana de la UE¿ (Extremadura), 12.201 milions a les regions en transició ¿PIB per capita comprés entre el 75 per cent i el 90 per cent de la mitjana de la UE¿ (Andalusia, Canàries, Castella-la Manxa i Múrcia) i 10.084 milions a les regions desenrotllades (PIB per capita superior al 90 per cent de la mitjana).

A més, Espanya es beneficiarà de 432 milions dedicats a les regions ultraperifèriques o poc poblades, així com de 542 milions procedents del Fons Europeu de Desenrotllament Regional (FEDER).

D'esta manera, Espanya és el tercer país de la UE que més ajudes rep en polítiques de cohesió, tan sols per darrere de Polònia (72.823 milions) i Itàlia (29.341 milions).

Estes xifres no inclouen la Iniciativa sobre Ocupació Juvenil, dotada amb 3.000 milions d'euros per al conjunt dels vint-i-huit.

"Els estats membres i les regions podran centrar-se més en l'impacte dels programes i projectes i preocupar-se menys per les tecnicitats administratives", ha afirmat la presidenta de la Comissió de Desenrotllament Regional i negociadora parlamentària per a la política de cohesió, Danuta Hübner (PPE, Polònia).

"La política de cohesió continuarà sent la principal font europea del finançament públic en el context del marc financer plurianual 2014-2020. A més, el seu nou marc està posant tot l'èmfasi en la necessitat d'invertir de forma intel·ligent. L'alineació de la nova política de cohesió amb l'estratègia Europa 2020 és fonamental, però la inversió en el creixement intel·ligent, sostenible i integrador ha de portar-nos a la cohesió econòmica, social i territorial", ha afegit.

Macrocondicionalitat

Els eurodiputats han introduït uns criteris més flexibles per a impedir la suspensió automàtica dels fons regionals a països que no hagen respectat els objectius del dèficit. El Parlament ha aconseguit que es tinguen en compte factors com la desocupació o la taxa de pobresa del país abans de suspendre els fons.

A més, l'Eurocambra podrà examinar tots els processos de presa de decisió que afecten la suspensió de fons.

Regles comunes, menys burocràcia

El nou "marc estratègic comú" proporcionarà una única orientació per als cinc principals fons de desenrotllament, amb l'objectiu d'integrar les polítiques de la UE i simplificar els procediments. Estos fons són el Fons Europeu de Desenrotllament Regional (FEDER), el Fons Social Europeu (FSE), el Fons de Cohesió, el Fons Europeu Agrícola de Desenrotllament Rural (FEADER) i el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP).

A més, les noves normes concentraran la inversió en un número reduït de temes relacionats amb els objectius de l'estratègia global de creixement per a la UE "Europa 2020".

Fons Social Europeu: una ferramenta per a millorar l'ocupació

"El Fons Social Europeu és la ferramenta de la UE per a la inserció laboral, la qual cosa permet als ciutadans, especialment als jóvens, començar a treballar, tornar a fer-ho o conservar el treball", ha assegurat la ponent sobre el FSE Elisabeth Morin-Chartier (PPE, França).

Els eurodiputats han incrementat els esforços per a combatre la pobresa a partir de l'accés al mercat laboral, gràcies a una inversió de com a mínim el 20 per cent dels recursos del FSE a este propòsit els estats membres. A més, contribuirà en els esforços per a combatre la desocupació juvenil, atés que almenys 3.000 milions aniran destinats a la Iniciativa sobre Ocupació Juvenil. El Fons Social Europeu s'emportarà, com a mínim, el 23,1 per cent dels fons de la política de cohesió.


Resultat de les votacions

  • El reglament general sobre els fons de la UE s'ha aprovat amb 479 vots a favor, 126 en contra i 85 abstencions.

  • El reglament del FEDER s'ha aprovat amb 605 vots a favor, 34 en contra i 54 abstencions.

  • El reglament del Fons de Cohesió s'ha aprovat amb 617 vots a favor, 39 en contra i 31 abstencions.

  • El reglament sobre la Cooperació Territorial Europea (CTE) ha sigut aprovat per 629 vots a favor, 25 en contra i 35 abstencions.

  • El reglament sobre l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT) s'ha aprovat amb 630 vots a favor, 28 en contra i 33 abstencions.

  • El reglament sobre el FSE s'ha aprovat amb 579 vots a favor i 33 en contra i 72 abstencions.

Vore notícia