Notícies

Ves enrere El vicepresidente del Consell, José Císcar, ha presidit la reunió constitutiva de la Comissió Interdepartamental d'Acció Exterior i Relacions amb la UE

El vicepresidente del Consell, José Císcar, ha presidit la reunió constitutiva de la Comissió Interdepartamental d'Acció Exterior i Relacions amb la UE

El vicepresident del Consell i conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, José Císcar, ha presidit la reunió constitutiva de la Comissió Interdepartamental d'Acció Exterior i Relacions amb la UE.

Tots els departaments de la Generalitat a través de les secretaries autonòmiques estan presents en l'esmentada comissió, que té com a funcions consensuar criteris respecte a l'acció exterior i europea de la Generalitat i els seus organismes; coordinar actuacions en matèria d'acció exterior de tots els òrgans; i proposar programes i plans de coordinació de les accions institucionals a desenrotllar per la Generalitat.

En la seua primera reunió la comissió ha tractat assumptes relacionats amb la coordinació de l'Acció Exterior i les Relacions amb la Unió Europea, els Fons Estructurals i Projectes Europeus 2014-2020, la imatge exterior de la Comunitat Valenciana i la comunicació de viatges, convenis i activitats.

Vore notícia