Notícies

Ves enrere Innovación en marcha en el ámbito del agua- 50 millones de euros para nuevos proyectos de investigación

Innovación en marcha en el ámbito del agua- 50 millones de euros para nuevos proyectos de investigación

Biotecnologia per a tractar la contaminació per metalls pesants en les aigües residuals; nous sistemes «aquapònics» que combinen l'aqüicultura i la hidroponia en la producció agrícola; xarxes més intel·ligents de gestió de la distribució de l'aigua. Estos són tan sols 3 dels 11 nous projectes aprovats per al finançament de la investigació per part de la UE, destinats a promoure solucions innovadores per als reptes relacionats amb l'aigua (vegeu MEMO/14/34). En els projectes participen 179 socis procedents d'organismes d'investigació i empreses privades (de les quals més de 70 són pimes) en 19 països europeus.

Máire Geoghegan-Quinn, comissària europea d'Investigació, Innovació i Ciència, ha declarat el següent: «L'aigua és probablement el nostre recurs més preat i la seua gestió constituïx un dels nostres majors reptes. Estos projectes ajudaran a trobar solucions innovadores per a alguns dels problemes més apressants que se'ns presenten en l'actualitat, com el manteniment de la qualitat de les aigües i la lluita contra l'escassetat d'aigua».

Els 50 milions d'euros del finançament procedixen de la convocatòria 2013 «Medi ambient» del sèptim programa marc d'investigació i desenrotllament tecnològic (7PM) de la UE. Amb els quals, el finançament total per a projectes relacionats amb l'aigua en virtut del sèptim programa marc (2007-2013) ascendix a més de 1.000 milions d'euros.

En el marc d'Horitzó 2020, el nou programa de finançament de la investigació i la innovació de la UE, llançat l'1 de gener, un dels objectius clau continuarà sent garantir subministraments segurs i abundants d'aigua. La comissària Geoghegan-Quinn ha afegit: «El programa Horitzó 2020 està molt més centrat que qualsevol altre programa anterior d'investigació de la UE en qüestions d'investigació que canviaran verdaderament la vida de les persones. Al mateix temps, el seu objectiu és desenrotllar tecnologies que creen també noves oportunitats de mercat per a la indústria».

Els projectes anunciats hui i la investigació futura que es realitze dins d'Horitzó 2020 contribuiran també a la consecució dels objectius de la Cooperació d'Innovació Europea sobre l'aigua (CIE sobre l'aigua). Constituït al maig de 2013, este grup reunix els sectors públic i privat i la societat civil per a ajudar a accelerar la innovació en este àmbit.

En el marc de les primeres convocatòries de projectes del programa Horitzó 2020, publicades l'11 de desembre, està previst assignar al voltant de 165 milions d'euros a projectes de l'àmbit de l'«aigua». A més, l'ús eficaç de l'aigua s'abordarà per mitjà d'altres iniciatives, com la proposta d'associació publicoprivada per a una indústria de transformació sostenible (SPIRE).

Context

Els 11 projectes nous es presentaran en un acte informatiu sobre la investigació de l'aigua, en el marc del programa Horitzó 2020, que se celebrarà el 24 de gener a Brussel·les. Si desitgeu informació addicional sobre els projectes de tecnologies ambientals de la UE podeu consultar:

http://ec.europa.eu/research/environment/index_en.cfm?pg=technologies

Per a una visió general de la política de l'aigua de la UE, vegeu:

http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm

 

Vore notícia