Notícies

Ves enrere La Generalitat presenta un nou web que ofereix informació sobre ocupació, formació, emprenedoria i mobilitat a la Unió Europea

La Generalitat presenta un nou web que ofereix informació sobre ocupació, formació, emprenedoria i mobilitat a la Unió Europea

  • Agrupa en una pàgina la informació que ofereixen xarxes europees, com els centres de documentació europea, la xarxa EURES; Eurodesk, Enterprise Europe Network EEN Seimed, Euraxess i Europe Direct

La Generalitat ha presentat un nou web que recull informació sobre ocupació, formació, emprenedoria i mobilitat a la Unió Europea i està dirigida a la ciutadania, les empreses i els mitjans locals.

La iniciativa és fruit de la cooperació entre tots els membres que conformen la xarxa Unió Europea a la Comunitat Valenciana i que, des de diversos àmbits, treballen en pro de la visibilitat de les iniciatives i els projectes que Europa pot oferir.

La pàgina està dividida en quatre apartats (Inici, Qui som, Membres de la xarxa i Més UE a la Comunitat Valenciana) amb l’objectiu de fer-la fàcil i accessible i, a més, compta amb una agenda en la qual es publica informació actualitzada sobre els esdeveniments que fa cada membre de la xarxa.

La pàgina web possibilita l’accés a la informació que ofereixen xarxes europees de la Comunitat Valenciana, com els centres de documentació europea, la xarxa EURES; Eurodesk, Enterprise Europe Network EEN Seimed, Euraxess i Europe Direct, cadascuna especialitzada en una àrea concreta.

Ensenyament i investigació

Els centres de documentació europea, situats físicament a la Universitat Jaume I de Castelló, Universitat d’Alacant i Universitat de València, són punts d’informació sobre ensenyament i investigació a la Unió Europea, dirigits al personal docent investigador, l’alumnat, el personal auxiliar de serveis de la universitat, així com a la ciutadania en general.

Així mateix, per al personal investigador hi ha una altra via que el web nou posa al seu abast, es tracta de la xarxa Euraxess, formada per més de 300 centres de serveis europeus en 40 països diferents. La xarxa proporciona informació sobre ofertes de treball en l’espai europeu de recerca (EER), finançament, tràmits administratius, reconeixement de títols, seguretat social, així com qualsevol altre aspecte legal i cultural que els puga afectar quan es traslladen a un país estranger.

Ocupació a la UE

D’altra banda, la xarxa EURES de la Comunitat Valenciana, integrada en Labora, promociona l’ocupació i la lliure circulació de persones treballadores a la Unió Europea. La xarxa ofereix els seus serveis, tant a persones que busquen treball com al sector empresarial, així com a la ciutadania en general.

Hi ha punts d’informació EURES en les tres províncies de la Comunitat Valenciana, en els quals es proporciona informació i assessorament sobre ofertes i demandes d’ocupació, situació i evolució del mercat de treball o les condicions de vida i treball de cada país de la Unió Europea.

Joventut

Així mateix, la xarxa Eurodesk és un servei integral d’informació i orientació a les persones joves per a moure’s per Europa, que es diversifica en els canals següents: Portal Europeu de la Joventut; Eurodesk España i Eurodesk Europa. Aquesta xarxa compta amb oficines situades en diversos ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

Internacionalització pimes

L’Enterprise Europe Network EEN Seimed és la xarxa internacional per excel·lència per a ajudar les pimes a aprofitar al màxim les oportunitats de negoci que els brinda la Unió Europea. Està formada per un equip tècnic de 3.000 persones, 600 entitats i 60 països, i compta amb el suport de la Comissió Europea, per mitjà del Single Market Programme.

Es tracta d’una xarxa que impulsa la innovació i la internacionalització de les pimes i també col·labora amb centres tecnològics i universitats de tota Europa.

A la Comunitat Valenciana, aquesta xarxa treballa en coordinació amb l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), la Xarxa d’Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana (REDIT), la Universitat d’Alacant, la Cambra de València, el Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana, el Centre Europeu d’Empreses Innovadores de València (CEEI València) i la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).

Informació sobre la Unió Europea

La Generalitat, mitjançant la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l’Estat, alberga, igual que la Diputació de Castelló, centres Europe Direct, una xarxa de la Comissió Europea destinada a acostar la Unió Europea a la ciutadania sobre el terreny i a facilitar la seua participació en els debats sobre el futur de la Unió Europea.

Europe Direct ofereix informació pràctica sobre qualsevol tema relacionat amb la Unió Europea, així com consells per a resoldre qüestions relacionades amb l’exercici de drets a Europa o informació sobre oportunitats de finançament.

En definitiva, el nou web fomenta una col·laboració més estreta amb altres representants de la Unió Europea i autoritats educatives regionals i, a més, està concebut com una eina per a oferir a la ciutadania informació de xarxes europees especialitzades en àrees d’ocupació, formació, suport a empreses, joventut o mobilitat del personal investigador.

https://comunica.gva.es/va/detalle?id=370989814&site=174860102