Notícies

Ves enrere La iniciativa europea Urban està millorant el desenrotllament urbà de Gandia

La iniciativa europea Urban està millorant el desenrotllament urbà de Gandia

El director general de Projectes i Fons Europeus, Juan Viesca, ha visitat hui la iniciativa comunitària Urban per a Gandia, un programa europeu que pretén la regeneració econòmica i social de les ciutats i barris en crisi, a fi de fomentar un desenrotllament urbà sostenible, i que entre els anys 2007 i 2013 ha invertit 14,3 milions d'euros en esta localitat valenciana.

D'eixa inversió, el 70 % ha sigut aportat per la Unió Europea, a càrrec del Fons Europeu de Desenrotllament Regional (FEDER), i l'altre 30 % per l'Ajuntament de Gandia, "la qual cosa, sens dubte, ha contribuït a millorar el desenrotllament urbà de la ciutat per mitjà de la construcció de nous equipaments i actuacions urbanístiques", en paraules de Viesca, que ha visitat la localitat acompanyat del regidor de l'Àrea d'Urbanisme, Aquitectura i Vivenda, Antonio Abad.

Entre eixes actuacions destaquen el projecte de millora paisatgística i imatge urbana del barranc de Beniopa, la remodelació de la plaça de Santa Anna, la urbanització del carrer del Sagrat Cor de Jesús o l'habilitació del parc de Beniopa.

El director general ha recordat que totes eixes actuacions, que inclouen també les millores de la plaça El·líptica, milloren també l'activitat comercial de Gandia i les condicions de vida de la població, ja que el programa Urban inclou també mesures de protecció ambiental i aprofitament d'energies renovables, d'integració en la societat de la informació, a través de l'accés a les noves tecnologies, així com programes formatius per a la inserció professional de col·lectius amb difícil accés al mercat de treball.

Viesca ha assenyalat que dels més de 10 milions aportats a la iniciativa Urban pels fons Feder, prop de set milions s'han destinat a medi ambient urbà i reducció de residus, mentres que un altre milió s'ha destinat al foment de la integració social i la igualtat d'oportunitats. La formació professional i la dotació d'equipament informàtic i zones Wi-Fi han rebut 651.000 euros i 448.000 euros, respectivament.

Destaca també la reconversió del Taller de Ceràmica en un centre de servicis municipals, amb una aportació de 395.000 euros, o el desenrotllament del teixit econòmic de Gandia, que ha rebut una inversió de 287.000 euros.

Cofinançament amb fons FEDER

Durant la seua visita a Gandia, Viesca ha explicat que els municipis de la Comunitat Valenciana han invertit 116,9 milions d'euros cofinançats amb fons europeus FEDER. "La Comunitat Valenciana ha rebut durant el període 2007-2013 més de 87,8 milions d'euros de la Unió Europea per a impulsar projectes de desenrotllament urbà sostenible", ha dit.

Les ajudes rebudes s'emmarquen en el fons FEDER, que té com a objectiu la regeneració econòmica, mediambiental i social de determinades zones urbanes a fi de fomentar un desenrotllament local sostenible, i té en compte l'especial rellevància de les diputacions i municipis, "ja que són el motor del desenrotllament de les regions i responsables principals de la innovació, la creació de llocs de treball i l'atracció de capitals".

El director general ha recalcat que prop del 68 % de la població de la UE viu en regions urbanes, que generen el 67 % del PIB de la UE. "No obstant això, també són els llocs on els problemes persistents, com la desocupació, la segregació i la pobresa mostren la pitjor cara. Per això, la UE considera que el 5 % dels recursos FEDER assignats a cada regió s'han de destinar al desenrotllament urbà sostenible".

Viesca ha subratllat, en este sentit, que la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública ja ha iniciat el procés de programació dels Fons Estructurals 2014-2020 a la província de València, i ha insistit en esta partida del 5 % de fons FEDER destinada a desenrotllament urbà.

Vore notícia