Notícies

Ves enrere <strong id="aui_3_2_0_1107"> and #39;Les TIC s and oacute;n essencials per a aconseguir un creixement sostenible i integrador and #39;

<strong id="aui_3_2_0_1107"> and #39;Les TIC s and oacute;n essencials per a aconseguir un creixement sostenible i integrador and #39;

El conseller d'Hisenda i Administració Pública, Juan Carlos Moragues, ha manifestat hui que "el programa europeu Horitzó 2020 aposta per una economia basada en el creixement intel·ligent, sostenible i integrador, on la investigació i la innovació siguen eixos fonamentals, i per a això són essencials les noves tecnologies, les TIC".

Moragues ha realitzat estes declaracions durant la inauguració de la Jornada "Tecnologies de la informació i la comunicació. Oportunitats de finançament en H2020".

Com ha destacat el conseller durant la seua intervenció, "les tecnologies de la informació i la comunicació són bàsiques per a aconseguir una nova era basada en una administració sostenible, àgil, eficaç, eficient, una economia digital, electrònica, sense papers i al servici dels ciutadans".

"En este punt -ha afegit el conseller- cal destacar l'important que han sigut, són i seran els fons europeus per al desenrotllament econòmic i social de la Comunitat Valenciana, i de la mateixa manera resultaran essencials per a aconseguir eixa administració que volem, basada en l'Agenda Digital".

La denominada Agenda Digital de la Comunitat Valenciana és l'estratègia del Consell per a impulsar la innovació a través de l'ús de les TIC. Com ha assenyalat Moragues, "este pla estratègic del Govern Valenciana té un clar objectiu: aprofitar el potencial de les TIC per a aconseguir una ciutadania participativa i altament capacitada, una economia més competitiva, basada en la innovació i el coneixement, i una administració més àgil, eficaç i eficient".

H2020

El nou programa Horitzó 2020, que compta per al període 2014-2020 amb un pressupost de 77.000 milions, recolza les activitats d'investigació i innovació en la Unió Europea i està basat en les iniciatives sorgides en el període operatiu anterior, 2007-2013. A través d'este programa es disposa de 8.975 milions de fons europeus per a innovar en la societat de la informació.

Horitzó 2020 té per objectiu general construir una societat i una economia de primer orde a escala mundial basades en el coneixement i la innovació en tota la Unió Europea, a més de contribuir al desenrotllament sostenible.

Este programa es basa en tres eixos d'actuació: la ciència excel·lent, que aspira a reforçar i ampliar l'excel·lència de la base científica europea i consolidar la I+D+i a llarg termini; el lideratge industrial, que té per objecte accelerar el desenrotllament de les tecnologies i innovacions que sustentaran les pimes del demà; i els reptes de la societat, eix a través del qual es proposa estimular la massa crítica d'esforços d'investigació i innovació necessària per a assolir els objectius de la Unió Europea.

Fons Europeus 2014-2020

El programa H2020 de fons europeus s'emmarca en el període 2014-2020, en què la Comunitat Valenciana rebrà, com a regió més desenrotllada, un 4,3% més de fons que en el període anterior.

En concret la Comunitat rebrà 2.259 milions d'euros de fons estructurals en el període 2014-2020, la qual cosa suposarà realitzar actuacions i inversions en esta regió per valor de 4.416,7 milions (un 63,1% més que en el període 2007-2013).

Vore notícia