Presentació

Presentació

La FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA-REGIÓ EUROPEA és una fundació sense ànim de lucre, la missió de la qual és defendre, representar i promoure els interessos de la Comunitat Valenciana, les seues institucions, les seues empreses, els seus col·lectius i els seus ciutadans davant de la UE.

Volem ser una oficina regional de referència a Brussel·les i al mateix temps el millor equip al servici dels valencians en la Unió Europea.

Els nostres principis d'actuació són: la professionalitat, el compromís, el sentit de servici públic, el treball en equip i la discreció.

El fi de la fundació és potenciar la participació de tots els sectors amb presència en la Comunitat Valenciana en les polítiques desenvolupades per la Unió Europea i impulsar el coneixement de les mateixes i en particular assistir al Consell de la Generalitat en l'àmbit de les seues competències en temes europeus.

El nostre públic objectiu són principalment:

 •  Les Conselleries
 •  Associacions Empresarials
 •  Entitats locals, ajuntaments i diputacions
 •  Associacions professionals
 •  Instituts tecnològics 
 •  Universitats 
 •  Empreses
 •  Ports 
 •  Entitats dedicades a temes socials 
 •  Agències públiques sectorials
 •  Fires
 •  Incubadores 
 •  Entitats financeres
 •  Mitjans de comunicació

ja siga en forma individual o agrupats en projectes d'interés específic.

Quines avantatges oferim?

 •  Presència en la CV i a Brussel·les 
 •  Experiència en temes europeus
 •  Metodologia de treball en projectes
 •  Perfil publicoprivat
 •  Visió estratègica
 •  Capacitat per a presa ràpida de decisions
 •  Contactes
 •  Imatge i reconeixement a Brussel·les
 •  Accés a iniciatives europees en la seua fase de gestació
 •  Capital humà
 •  Equip multidisciplinari i multilingüe
 •  Versatilitat, flexibilitat i motivació
 •  Disponibilitat
 •  Capacitat per a organitzar esdeveniments i realitzar agendes
 •  Plataforma de formació i inserció laboral
 •  Accés a línies de finançament externes
 •  Instal·lacions